Součástí druhého ročníku projektu FAUN je i mezinárodní výstava zvukového umění Beyond the Sound, kterou kurátorsky připravil Jiří Suchánek. Přehlídka, která je svým zaměřením a rozsahem ojedinělá a která představí mezinárodně etablované zvukové umělce, dokumentuje dlouhodobý celosvětový zájem o tuto stále neukotvenou a experimentující uměleckou formu.

Výstava nabídne specifický průřez disciplínou od sonifikací planetárních jevů jako jsou telurické proudy (Raviv Ganchrow), Shumannovy rezonance (::vtol::), či změny elektrických potenciálů mikrobiálních buněk (Interspecifics), přes mistrovsky zpracované terénní nahrávky jarních podmořských krajin na hranicích tajících ledovců (Jana Winderen), akustické a paměťové jevy v kapalinových analogových počítačích a stárnoucích EPROM čipech (Ioana Vreme Moser), až po rozeznívání textur ohořelých korkových kmenů (Gil Delindro), nebo neslyšitelným ultrazvukem vznikající imploze vzduchových mikro bublinek (Evelina Domnitch + Dmitry Gelfand). Zvuk bude představován jako médium – nástroj sloužící k průzkumu a vyjevování jinak mnohdy i zrakem nerozpoznatelných efemérních fenoménů.


Výstava Beyond the Sound proběhne ve spolupráci s Domem umění města Brna, kde i výstava proběhne v termínu 5. dubna až 14. července 2024. Vernisáž se bude konat ve čtvrtek 4. dubna v 18 hodin.

Držitelé festivalové vstupenky koncertního programu mohou výstavu navštívit zdarma v pátek 12. 4. (před začátkem prvního koncertu) a následně v průběhu víkendu 13. až 14. 4. (po předložení festivalové pásky).   

partner výstavy